تعریف طلاق رجعی

وکیل طلاق در تهران میگوید: بهترین و کاملترین تعریف را ماده ١١۴٨ قانون مدنی بیان نموده است که عنوان میدارد:در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
لذا طلاق رجعی به معنای حق بازگشت مرد به زن خویش است. خوب است بدانید که حق رجوع در طلاق رجعی به چه دلیل به مرد داده شده است؟ در جهت حفظ کیان خانواده و بعنوان اخرین فرصت برای مرد، این حق به او داده شده است که بتواند در صورتیکه از طلاق دادن زن خود پشیمان شده است، بدون نیاز به انعقاد عقد نکاح، به علقه زوجیت خویش ادامه داده و زنش را در اختیار همسری خود داشته باشد.

طلاق رجعی

نکته: علت نامگذاری طلاق رجعی، وجود حق رجوع و بازگشت مرد به زنش بدون نیاز به نکاح مجدد است.

 حق رجوع در طلاق رجعی به چه معناست؟

 وکیل طلاق اذعان میدارد: حق رجوع به معنای بازگشت مرد به همسر خویش در مدت عده طلاق میباشد. در طلاق رجعی، زن عده طلاق نگاه داشته و مرد میتواند با انجام هرگونه سخن، فعل، رفتار و یا انجام عملی، رجوع خود به زنش را اعلام نماید. در طلاق رجعی مرد میتواند به درب منزل خانه ای که زن در آن عده طلاق را نگاه داشته است، مراجعه نموده و نزد همسرش برود. یا در طی تماس تلفنی بازگشت خویش را اعلام نماید. یا در مجاورت زن خود قرار گرفته و او را در آغوش بگیرد. وکیل طلاق ادامه میدهد: هرگونه عملی که مستفاد آن رجوع و بازگشت مرد به زن باشد، موجب ادامه حیات علقه زوجیت و منتفی شدن طلاق میشود.

طلاق رجعی

نکته: مرد باید ظرف یک ماه از تاریخ رجوع به زن خود، اقدام به ثبت رجوع نماید وگرنه به مجازات عدم ثبت رجوع از طلاق رجعی محکوم میشود.

 آیا طلاق توافقی از نوع طلاق رجعی است؟

 وکیل طلاق توافقی بیان میدارد: اگر حکم طلاق در حالت توافق زوجین بر جدایی، از نوع رجعی باشد با فلسفه و ذات طلاق توافقی در تضاد و اختلاف خواهد بود. زیرا طرفین به موجب تراضی و احترام به نظر یکدیگر مبنی بر جدایی، اقدام به طلاق نموده اند و اگر برای مرد حق بازگشت و رجوع در نظر گرفته شود، موجب بی اعتباری و بی فایده بودن رسیدگی و حکم صادره میشود. لذا وکیل طلاق نتیجتا میگوید: طلاق توافقی نیز از نوع طلاق بائن میباشد.

 نکته: طلاق بانن، طلاقی است که در آن برای زوج یا همان مرد، حق رجوع و بازگشت به همسرش موجود نبوده و وی چنین حقی ندارد.

طلاق رجعی

شرایط وقوع طلاق رجعی

 رجوع از طلاق که به اراده مرد اتفاق می افتد ، جزء اعمال حقوقی است که باید به وسیله ای اعلام شود . بنابراین هرگونه سخن یا فعلی که به طور معمول به منظور اعلام قصد رجوع از طرف مرد انجام می شود را باید رجوع از طلاق محسوب کرد . مانند بوسیدن ، لمس کردن و هر گونه گفتاری که دلالت بر قصد رجوع نماید .

برای تحقق رجوع از طلاق نیازی نیست که حتما این قصد به زن اعلان شود ؛ بنابراین ، اگر مردی بدون اطلاع همسر سابق خود از طلاق رجوع کرده و این قصد را اعلام کند ، کافیست تا از همان زمان دوباره پیوند زناشویی آغاز شود . با این وجود ، چون زن در اثر رجوع مرد از طلاق ، دوباره تکالیفی در زندگی زناشویی خود پیدا می کند ، باید پذیرفت که زن تنها از تاریخ آگاه شدن از رجوع مرد مکلف به رعایت وظایف زناشویی در برابر مرد است .

 

نکته مهمی که در خصوص رجوع از طلاق وجود دارد این است که این رجوع حتما باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ رجوع به ثبت برسد ؛ در غیر این صورت مرد ممکن است به مجازات عدم ثبت رجوع از طلاق محکوم بشود .