لزغت

با توجه به اینکه یکسری از افراد می‌خواهند از طرف مقابل سوء استفاده کنند به قول ها و قرارهایی که داده اند عمل نمی کنند؛ بنابراین لازم است که افراد آگاه باشند و تفاوت بین راست و دروغ را بفهمند و از اتفاقات و عواقب ناخوشایندی که برای آنها قرار است بیفتد جلوگیری به عمل آورند.

 نشانه های ازدواج دروغین

 یک سری موارد وجود دارد که نشان می‌دهد که ازدواج می‌تواند دروغین باشد بسیار باید در این زمینه دقت کنیم زیرا اگر کسی قصد فریب شما را داشته باشد مسلما به شما نمی‌گوید که قصد فریب دارد پس تنها راهی که می تواند شما را فریب دهد این است که به شما پیشنهاد ازدواج دروغین دهد.

 البته باید توجه داشت که این مطالب برای همه ی کیس ها صدق نمی کند اما در صورت مهیا بودن شرایط ازدواج و به تاخیر انداختن آن می تواند نشانه یک رابطه بی سرانجام باشد.

 برخی از این نشانه های رابطه بی سرانجام به شرح زیر است:

 آشکار نکردن رابطه: آن دسته از افرادی که رابطه خود را پنهان میکنند و علاقه ای به آشکار شدن رابطه ندارند و مایل نیستند که خانواده شان و حتی دوستان شان از این رابطه آگاه باشند چون آن ها قصد ازدواج با طرف مقابل را ندارند.

 پیشنهاد دادن ازدواج در ابتدایی یک آشنایی: اگر شخصی در ابتدای رابطه که هنوز شما را نشناخته است؛ به شما پیشنهاد ازدواج بدهد باید کمی در آن شک کرد؛ زیرا کسی که هنوز طرف مقابلش را و خصوصیات اخلاقی اش را نمی شناسد چطور ممکن است به او پیشنهاد ازدواج بدهد؟ شاید که در ابتدای رابطه مسئله مالی شما و زیبایی و مواردی از این دست برای او جذاب است و از پیشنهاد ازدواج با شما هدف دیگری دارد.

 دادن پیشنهاد برای ازدواج بعد از رد کردن خواسته های غیرمعقول طرف مقابل: اگر به شخصی که از شما خواسته های غیر معقولی داشته باشد جواب رد بدهید مانند اینکه از شما مبلغی پول درخواست کند و یا اینکه بخواهد ارتباط صمیمی جسمی با شما برقرار کند و شما به او جواب منفی دهید و باز هم بعد از این قضیه پیشنهاد ازدواج به شما دهد او ممکن است که از این پیشنهاد خود هدف دیگری داشته باشد و می خواهد به خواسته‌هایش برسد.

 صحبت نکردن در مورد ازدواجاگر شما با کسی در مورد ازدواج صحبت کردید و او در این زمینه هیچ علاقه ای نشان نداد و تمایلی به صحبت کردن در این زمینه با شما نداشت باید کمی دقت خود را بیشتر کرده و متوجه این قضیه شوید که طرف مقابل شما قصد ازدواج نخواهد داشت.

 زیرا اگر چنین نیتی داشته باشد باید در این زمینه گام هایی بردارد یا حتی کمترین کاری که می تواند انجام دهد این است که با شما در این زمینه تا حدودی صحبت کند.

 به عقب انداختن ازدواج: اگر با شخصی آشنا شدید که به شما گفت فعلا برای ازدواج شرایط مناسبی ندارد حداقل چند سال نیاز دارد تا این اتفاق را عملی کند و شما باید به خاطر او چند سال صبر کنید باید در صورت مهیا بودن شرایط به گفته های او شک کنید.

 دختران به دلیل داشتن احساسات بسیار زودتر از پسرها با گفتن چند جمله احساسی و عاشقانه تحت تاثیر قرار می گیرند و اگر نتوانند بر اساس عقل و منطق تصمیم بگیرند به راحتی فریب حرف‌های بعضی از مردان را میخورند و دچار مشکلات بسیاری در زندگی خود می شوند و شریک زندگیشان را به اشتباه انتخاب می کنند.

 اگر پسری بخواهد واقعاً ازدواج کند و علاقه بسیاری به شما داشته باشد آن را به اثبات می رساند و به وسیله خواستگاری به صورت رسمی به همراه خانواده‌اش قدم به جلو می گذارد.

لفا

 جرم وعده دروغ برای ازدواج چیست؟

 در کل باید اینگونه عنوان کرد که وعده دروغ ازدواج خود به تنهایی جرم نمی باشد. و شخصی صرفاً به خاطر دادن یک وعده به طرف مقابل عمل مجرمانه ای به وقوع نپیوسته است و قابل مجازات نمی باشد زیرا هر کسی اختیار این را دارد که در ازدواج خود تصمیم گیری های انجام دهد و اگر خلاف آن اثبات شد به صرفه به هم زدن وعده ازدواج نمی تواند جرم محسوب گردد و طرف مقابل را مجبور به پرداخت خسارت کرد. و اینکه صرف دروغ گویی در قانون مجازات ایران جرم انگاری نشده است مگر اینکه دروغ در مقام شهادت و در محضر دادگاه باشد.

 اما اگر شخصی در نتیجه این دروغ گویی های مکرر خود برای جلب نظر دیگری و جلب اعتماد او باعث گردد که مالی به او سپرده شود و یا مال شخص فریب خورده را از این طریق تملک کند میتواند خیانت در امانت باشد و واجد عنوان کیفری گردد.

 اگر هم صرف دروغگویی نباشد و مجموع عملیاتی باشد که شخص در نتیجه آن فریب خورده، مال خود را در اختیار او قرار دهد می توان شکایت کلاهبرداری مطرح نمود.

 فرق بین وعده دروغین ازدواج و فریب در ازدواج

 فریب در ازدواج یعنی یک شخصی دارای آن صفاتی که می گوید نیست و یکسری صفات و مشخصات دروغ به خود نسبت می دهد و شخص مقابل را تحت تاثیر قرار می دهد که با او ازدواج کند مانند اینکه یک شخص عادی خود را یک دکتر سرشناس قلب معرفی نماید حال اگر این ازدواج اتفاق بیفتد طرف مقابل باید مجازات شود زیرا عمل مجرمانه انجام داده است.

 بیشتر بخوانیداغفال دختران جوان و رابطه جنسی با آنها

لاالاذ

حال وعده دروغ در ازدواج را بررسی می کنیم. در وعده دروغ در ازدواج، خود ازدواج محقق نمی گردد و شخص فقط یک سری دروغ در مورد وعده ازدواج به طرف مقابل بیان می کند و طرف را امیدوار به شکل گیری نکاح یکند در این صورت ازدواج محقق نگردیده است که شخص به جرم محکوم گردد؛ ولی اگر تحت تاثیر این دروغ عوامل دیگری اتفاق بیفتد که مجرمانه باشد باید مجازات گردد.

 وعده دروغین ازدواج و جرم آن

 بر اساس قانون مجازات اسلامی هر فعلی و یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می گردد. بنابراین در قانون اسلامی برای وعده ازدواج دروغین مجازات تعیین نگردیده است زیرا عملی انجام نگرفته است.

 وعده دروغین ازدواج یک عمل غیر اخلاقی و غیر انسانی می باشد که بین دختر و پسر اتفاق می افتد که طرف مقابل خود را برای ازدواج با خود تشویق می کند بدون اینکه اصلا از ابتدا قصد و نیت انجام چنین کاری را داشته باشد. تنها در این صورت می توان به دلیل اینکه طرف مقابل را دچار خسارت های روحی و معنوی کرده است از او شکایت کرد و جبران خسارت کرد.

 

منبع:vakiltop.com