gfh

زمانی که زن و مرد قادر به ادامه ی زندگی با هم نباشند و طبق شرایطی و بصورت توافقی از هم جدا می شوند.

اما سوال این جاست که مدت زمان طلاق توافقی چقدر است؟ و به چه عواملی بستگی دارد؟

مدت زمان طلاق توافقی

در مورد امر مدت زمان طلاق توافقی می توان گفت که بعد از توافق زوجین در مورد مسائل مالی و غیر مالی، باید درخواست خود را به مراجع قانونی ارائه دهند.

 مدت زمان طلاق توافقی رویه یکسانی ندارد و با توجه به شرایط حاکم در دادگاه های خانواده در شهرهای مختلف، تا حدودی متفاوت است

آیا وکیل مدت زمان  طلاق را کوتاه می کند؟

اگر زوجین وکیل داشته باشند، مدت زمان طلاق توافقی 10 الی 30 روز طول خواهد کشید که این مدت زمان با توجه به اینکه هر شعبه دادگاه خانواده در شهر های مختلف خط مشی خاصی دارد.

jfgfghgm

نکات مهم در طلاق توافقی 

  • در ابتدا باید یکی از زوجین و یا هر دوی آن ها در سامانه مداخله در طلاق مرکز بهزیستی ثبت نام نمایند و پس از وارد کردن مشخصات خود و همسرشان برای مشاوره در یکی از مراکز بهزیستی وقت بگیرند. 
  • پس از تعیین جلسات مشاوره که این جلسات معمولاً در حدود 45 روز طول خواهد کشید، پس از شرکت در حدود پنج جلسه مشاوره، گزارشی از سوی مراکز مشاوره به دادگاه مبنی بر عدم توافق زوجین ارائه می شود که این گزارش به گواهی عدم انصراف از طلاق معروف اشت. 

نکته: تعداد جلسات معمولاً ۵ جلسه است و تعداد این جلسات و همچنین فاصله مابین این جلسات کاملاً بستگی به شرایط زوجین و تشخیص کارشناسان و مشاوران مرکز مشاوره دارد.

  • لازم به ذکر است حضور زوجین و شرکت در تمامی جلسات مشاوره الزامی است و بدون ارائه حضور در جلسات مشاوره، صدور گواهی عدم انصراف از طلاق و پس از آن ثبت دادخواست طلاق و در نهایت اخذ رای دادگاه امکانپذیر نخواهد بود.