jhf

برای اینکه بتوانیم در مقام اثبات و ادعای خود اقدام به طرح دعوا یا شکوائیه نماییم جدای از اینکه می بایست به قوانین اصلی و ایجاد کننده حق از جمله:

قانون مدنی.

قانون مجازات.

قانون تجارت.

آشنا بود، می بایست به قوانین دیگری که بیان گر طریقه ثبت دعوا و شکایت، مقررات جلسات دادرسی تا صدور حکم و یا اعتراض به آرا  می باشد نیز آشنا و تسلط نسبی داشت.

یکی از الزامات و مقرراتی که طبیعتا برای اثبات هر ادعا یا شکوائیه ای ضروری و البته بدیهی محسوب می شود وجود ادله و دلایل قانونی و مشروع است.

در این نوشتار قصد داریم مختصری به ادله و دلایل اثبات کننده هر ادعا بپردازیم.

yj

هک شدن اینستاگرام و اسکرین شات

حالت دیگر این است که شخصی اکانت تلگرام یا اینستاگرام کسی را هک کند و به قصد سو استفاده مالی، اخلاقی و باج خواهی از طرف مقابل یا دشمنی و کینه شخصی آنها را پخش کند و یا تهدید کند که آنها را پخش میکند مثلا آقایی اکانت تلگرام یک خانم را که درتلگرامش با مردی بین آنها حرف های و تصاویر جنسی رد و بدل شده هک میکند و خانم را تهدید میکند که اگر با من وارد رابطه نشوی یا فلان قدر پول به من ندهی آنها را پخش میکنم و یا مواردی مثل این.

در اینجا از خود هکر میتوان شکایت کرد اگر هکر تنها کار هک کردن را انجام داده باشد به حبس از نود ویک روز تا یکسال یا جزای نقدی از 5 ملیون تا بیست ملیون ریال محکوم میشود با توجه به ماده 729 قانون مجازات اسلامی که میگوید هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده اند دسترسی یابد به این مقدار مجازات هایی که در بالا گفتیم محکوم میشود و اگر هک کرد و تهدید به پخش کرد حتی اگر تهدید خود را عملی نکرد میتوان به جرم تهدید نیز از او شکایت کرد، طبق ماده 699 قانون مجازات اسلامی تهدید به عملی که موجب ضرر آبرویی، شرافتی و مالی کسی شود تا 74 ضربه شلاق و تا دو سال حبس دارد.

بنابراین حتی اگر کسی شما را هک یا تهدید کرد هم میتوانید علیهش شکایت کنید حتی اگر حرف ها و تصاویر شما را پخش نکرد شما علیهش میتوانید شکایت کنید و اگر هم حرف های خصوصی شما را پخش کرد علاوه بر دو جرم قبل با توجه به ماده 745 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 ملیون ریال تا چهل میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم میشود و ماده 745 کسی که فیلم، تصویر خصوصی یا خانوادگی یا اسرار آن را بدون رضایتش و جز در موارد قانونی منتشر کند به باعث ضرر یا عرفا باعث رفتن آبروی او شود مستحق چنین مجازاتی دانسته است.

u7i

ادله اثبات دعوا

همانطور که بیان کردیم، یکی از مقدمات طرح هر ادعا و دعوایی وجود دلیل می باشد.

دلایل اثبات کننده که در قانون بدان تصریح شده در اکثر موارد بین دعوای حقوقی و کیفری مشترک می باشد که قصد داریم به آن بپردازیم.

اقرار

اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود، اقرار یکی از قوی ترین و موثر ترین ادله برای اثبات هر ادعایی محسوب می شود.

این ادله به نوعی است که پس از بیان آن و در صورت علم قاضی به صحت و شرایط اقرار، بر اساس همان اقدام به صدور رای نموده و به ادله ی دیگری توجهی نخواهد کرد.

شهادت

 مطابق تعریف ارائه شده از شهادت، شهادت عبارتست از:

شخص یا اشخاصی که به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری می نمایند.

شاهد برای شهادت دادن می بایست دارای یکی سری شرایط باشد.

برای مثال بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی باشد.

سند 

یکی از دیگر ادله ی اثبات دعوا که نقش مهمی را علی‌الخصوص در دعاوی حقوقی ایفا می کند سند است.

 سند عبارتست از:

هر نوشته ای است که قابل استناد باشد و دادگاه آن را به عنوان دلیلی برای اثبات ادعا بپذیرد.

 سند به دو صورت تنظیم می شود:

سند رسمی.

سند غیر رسمی.

سند رسمی توسط مقامات صالح و مطابق ضوابط و مقررات موجود صادر می شود و از ارزش بالایی برخوردار است و سند عادی سندی است که بین طرفین منعقد می شود و در صورت وجود شرایط لازم و تشخیص مقام قضایی ممکن است ترتیب اثر به آن داده شود.

yjgf

سوگند

قسم یا سوگند از دیگر ادله ای است که در صورت نبود سایر ادله که به آن اشاره شد ممکن است منجر به اثبات ادعای مدعی شود.

سوگند در کلیه دعاوی اعم از مالی و غیر مالی کاربرد دارد منتهی می بایست تحت شرایطی انجام شود.

سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله – بالله – تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد.

همچنین؛ دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

قسامه

قسامه با سوگند متفاوت است و فقط در امور کیفری آن هم در موارد بسیار خاص و نادری محقق می شود.

قسامه، سوگند هایی است که از جانب مدعی برای اثبات یک جنایت مطرح می شود و اصولا زمانی مطرح می شود که هیچ ادله ی دیگری برای اثبات جرم وجود نداشته باشد.

برای مثال قتلی اتفاق افتاده است و مطابق شواهد شخصی مظنون به ارتکاب آن است ولی هیچ دلیلی برای اثبات آن و انتساب آن به مظنون وجود ندارد در این صورت شاکی با حاضر نمودن ۵۰ نفر از بستگان خود و سوگند خوردن آنها مبنی بر قتل توسط متهم ادعای شاکی را اثبات می شود.

امارات اثبات دعوا

ادله در صورت وجود شرایط لازم و قانونی  به خودی خود منجر می شد که قاضی طبق آن اقدام به صدور رای نماید.

اما اماره به تنهایی و مستقل موجب نمی شود تا قاضی بدان حکم نماید بلکه به همراه سایر قرائن ممکن است منجر به اقناع قاضی و صدور حکم شود.

اماره در اصطلاح اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

ujy

امارات قانونی

قانون گذار به صورت محدود مصادیقی را بیان داشته است که در صورت وجود آن مصادیق و علم قاضی به درستی و صحت آن به همراه سایر مدارک حکم به منازعه و اختلاف موجود دهد.

 مواردی از قبیل:

معاینه محل.

تحقیق محلی.

ارجاع امر به کارشناس.

از جمله مصادیقی هستند که به عنوان اماره در قانون بیان شده اند.

امارات قضایی

همانطور که گفتیم مصادیقی را که به قاضی کمک می کرد تا به نوعی به تنازع و اختلاف موجود رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید بسیار محدود بودند و بسیاری از موارد که ممکن است به کمک قاضی بیاید و موجب علم قاضی شود که منتهی در قانون ذکر نشده است.

اما این به آن معنی نیست که قاضی حق ندارد از آنها استفاده کند بلکه بیان گر این موضوع است که به تنهایی نمی تواند اثبات کننده ادعا باشد و حتما می بایست به همراه اماره قانونی یا ادله دیگری باشد تا بتوان به آن ترتیب اثر داد.

 مواردی از جمله:

فایل صوتی.

فیلم.

ایمیل.

پیامک.

اسکرین شات و

از مصادیق اماره قضایی هستند.

tthh

ادله الکترونیک و جایگاه آن در دادرسی ایران 

با توجه به اینکه امروزه نسبت به گذشته افراد حضور فعال و موثر تری در فضای مجازی دارند، بسیاری از طریق فضای مجازی دارای کسب و کار می باشند و طبیعتا ارتباط افراد هم در فضای مجازی بسیار بیشتر از فضای حقیقی می باشد.

 

منبع: www.sena2015.com