nfng

هر عمل مجرمانه ای که تحقق پیدا کند و توسط شاکی خصوصی یا مدعی العموم(دادستان) مورد تعقیب قرار گیرد و منتهی به اثبات جرم و صدور رأی شود، مجرم به تناسب جرم، مستحق یک یا چند مجازات پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی از قبیل، اعدام، حبس ابد، حبس طویل المدت، شلاق، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و …. می باشد که قاضی پرونده با استناد به کیفیت تحقق جرم و مقررات قانونی آن را مشخص می کند.

اما ممکن است اگر مجرمی که به حبس محکوم شده است، دارای شرایطی باشد که قانونگذار در جهت حمایت از مجرم و امید به پیشگیری از تکرار آن جرم و مهم تر از همه، کاهش تعداد زندانیان، حبس را تعلیق کند تا در مدت تعلیق مجرم تحت شرایطی بتواند از آزادی معلق برخوردار شود که از آن به عنوان نهاد تعلیق اجرای مجازات یاد می شود و در نوشتار پیش رو به یک جنبه آن یعنی حبس تعلیقی پرداخته خواهد شد.

با این مقدمه مختصر در ادامه ابتدا شرحی پیرامون حبس تعلیقی ارائه می شود و همچنین شرایط بهره مندی از حبس تعلیقی و نکات آن آورده خواهد شد.

شرایط مشترک تعویق و تعلیق صدور حکم

الف- وجود جهات تخفیف مجازات که شامل:

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی،

 همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، پیدا کردن دلیل یا کشف اموال یا اشیایی که ناشی از به کار بردن در جرم بوده،

 اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم که می تواند شامل گفتار و رفتار تحریک آمیز شاکی باشد،

 اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی،

پشیمانی، داشتن حسن سابقه و یا وضعیت جسمانی نامساعد مثل کهولت سن یا بیماری،

 تلاش متهم برای کاهش آثار جرم از قبیل کمک به شاکی یا اقدامات دیگری که مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد،

 خفیف بودن زیان وارده به شاکی،

وجود شریک یا معاون در جرم که مشارکت آنان در تحقق جرم تأثیر گذار بوده است.

vgf

ب- پیش بینی اصلاح مرتکب که کاملاً به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده واگذار شده است.

پ- جبران ضرر و زیان وارده به شاکی یا اینکه مقدمات جبران آن را فراهم کند از قبیل اینکه بین دو نفر نزاعی مرتکب شده باشند که در اثر این نزاع یک طرف آسیب بدنی ببیند، که می تواند از سه ماه تا سه سال برای آن حبس در نظر گرفت که اگر متهم دیه شاکی و تمامی هزینه هایی که کرده را پرداخت کند به نوعی از این بابت رضایت ضمنی شاکی را گرفته باشد می تواند در تعلیق اجرای مجازات مؤثر باشد.

ت- نداشتن سابقه کیفری مؤثر که در پذیرش یا عدم پذیرش تعلیق حبس تأثیر بسزایی داشته باشد. مطمئناً ذهنتان رفت سمت این سؤال که چه جرایمی مشمول سابقه کیفری مؤثر می شود؟

داشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم امکان تعلیق

سه صورت وجود دارد که اگر کسی مرتکب آن جرایم شود که مجازات آنها مشمول این سه صورت شود، برایش محکومیت مؤثر کیفری در نظر می گیرند؛ و به تبع آن از امکان تعلیق محرومند

 مجازات های سالب حیات یا حبس ابد؛ در مجازات اعدام ممکن است مجرم مشمول عفو قرار گیرد که در این صورت به حبس ابد تنزل پیدا می کند و تا هفت سال از تاریخ اجرای حکم حبس ابد محکومیت مؤثر کیفری در نظر گرفته خواهد شد.

محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه شخص آسیب دیده باشد یا نفی بلد (اخراج از سرزمین) و یا حبس تا درجه چهار یعنی مجازات حبس از ۵ سال به بالا که پس از اجرای حکم سه سال مشمول محکومیت مؤثر کیفری خواهند شد.

 محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه شخص آسیب دیده یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵ یعنی ۲ تا ۵ سال حبس.

66jnu

در کدام جرایم حتی در صورت داشتن شرایط نیز حبس معلق نمی شود؟

به حکم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برخی از مجرمین حتی اگر شرایط تعویق صدور حکم را داشته باشند، با این حال نمی توانند از تعلیق حبس استفاده کنند که شامل؛

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

 جرایم سازمان یافته از قبیل سرقت، کلاهبرداری، پولشویی و …، آدم ربایی، اسید پاشی

قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء

 قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

 جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال

hgh

حبس تعلیقی مطابق قانون مجازات اسلامی

حبس تعلیقی مطابق قانون مجازات اسلامی در ماده 46 این گونه بیان شده است که : « در جرائم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم ، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد . دادستان يا قاضي اجراي احکام كيفري نيز پس از اجراي يك سوم مجازات مي تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي ، تقاضاي تعليق نمايد . همچنين محكوم مي تواند پس از تحمل يك سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرايط قانوني ، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد . » 
صدور حکم و اجرای مجازات مشخص در قانون قابل اعمال است
لازم به ذکر است که اگر محکوم در زمان حکم تعلیقی مرتکب جرمی شود به مجازات هر دو جرم ( جرمی که حکم تعلیق برای آن صادر شده و جرمی که در طول تعلیق مجازاتش مرتکب آن شده است ) محکوم می گردد . برای آنکه بدانید حکم قطعی چیست و دادستان یا قاضی اجرای احکام از چه مرجعی باید تقاضای تعلیق حکم نماید می توانید مقاله زیر را مطالعه کنید .

ttyhtt

چه کسانی می توانند تعلیق حکم و مجازات را درخواست کنند

دادگاه می‌ تواند تمام یا قسمتی از حکم و مجازات را مورد تعلیق قرار دهد . در ماده 46 قانون مجازات اسلامی آمده تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک سوم مجازات نیز پذیرفته شده است و دادستان می تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا کند .

محکوم‌ علیه هم می‌تواند پس از گذراندن یک سوم از مدت مجازات ، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند . در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می‌تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدید نظر ؛ که پس از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است

thth

سوالات متداول

1- قاضی در مورد چه جرائمی می تواند حکم به حبس تعلیقی دهد ؟

جز در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت در سایر جرائم امکان صدور حکم حبس تعلیقی وجود ندارد که توضیحات بیشتر آن در مقاله صورت گرفته است

 

2- چه کسانی می توانند تقاضای تعلیق مجازات حبس را داشته باشند ؟

دادستان و یا محکوم علیه می توانند با رعایت شرایطی از دادگاه صادر کننده ی حکم تقاضای تعلیق اجرای بقیه مدت مجازات حبس را داشته باشند که برای مشاهده جزئیات بیشتر می توانید مقاله را بررسی کنید.

 

3- در صورتی که محکوم در مدت حبس تعلیقی مرتکب جرم دیگری شود چه مجازاتی برای او در نظر گرفته خواهد شد ؟

اگر محکوم در زمان حکم تعلیقی مرتکب جرمی شود به مجازات هر دو جرم ( جرمی که حکم تعلیق برای آن صادر شده و جرمی که در طول تعلیق مجازاتش مرتکب آن شده است ) محکوم می گردد.