غقفاقسل

بیشترین اختلاف بین زوجین بعد از طلاق بر سر موضوع حضانت فرزندان است که قانون برای آن راه حل‌هایی در نظر گرفته است.

 بعد از طلاق زوجین از یکدیگر، بیشترین اختلاف بین آنها بر سر موضوع حضانت فرزندان است.

در مورد طلاق‌های توافقی زوجین می‌توانند برای قبول حضانت فرزندان بین خود توافق کنند و در صورتی که مادر حضانت فرزندان را بر عهده بگیرد، طبق قانون می‌تواند از دادگاه درخواست پرداخت نفقه کند که در این صورت پدر موظف است ماهیانه مبلغی را به عنوان نفقه پرداخت کند.
در طلاق‌های غیرتوافقی بر اساس قانون، حضانت دختران تا 7 سالگی با مادر و بعد از آن، از 7 تا 9 سالگی با پدر است.

حضانت فرزندان پسر نیز تا سن 7 سالگی با مادر است و بعد از آن از 7 تا 15 سالگی پدر می‌تواند حضانت فرزند پسر را بر عهده گیرد. در طول این مدت مسئولیت پرداخت نفقه فرزندان با پدر است.

قاقصلث

بعد از اتمام سن 9 سالگی در دختران و سن 15 سالگی در پسران، آنها از حضانت خارج می‌شوند و خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند که می‌خواهند با پدر یا مادر خود زندگی کنند البته در شرایطی خاص دادگاه می‌تواند در مورد حضانت تجدیدنظر کند که یکی از این موارد موضوع تغییر شرایط زندگی مادر است.

اگر دادگاه در مرحله نخست، حضانت فرزند را به مادر داده باشد اما مادر بعد از آن اقدام به ازدواج مجدد کند، پدر می‌تواند با مطرح کردن دادخواستی جدید از دادگاه بخواهد که حضانت فرزند را به او واگذار کند که در بیشتر موارد دادگاه با این درخواست موافقت می‌کند البته در این مورد نیز بعد از رسیدن فرزندان به سن بلوغ از نظر قانون فرزند می‌تواند دادخواست زندگی با مادر را بدهد.

ممکن است هیچ یک از والدین صلاحیت نگهداری از فرزند خود را نداشته باشند یعنی اگر به دلیل مواظبت نکردن یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او قرار دارد، سلامت جسمی یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر باشد، با تقاضای هر کدام از آنها یا تقاضای نزدیکان یا قیم کودک دادگاه می‌تواند حضانت را از پدر یا مادر گرفته و به شخص سومی واگذار کند.

تثثثثثثثقل

مصادیق عدم مواظبت شامل فساد اخلاقی والدین، اعتیاد، ابتلا به بیماری روانی، فحشا، سوءاستفاده از کودک یا اجبار او در تکدی‌گری و قاچاق، ضرب و جرح مکرر و غیره است.

همراه داشتن مدارکی از قبیل تصویر مصدق سند ازدواج؛ تصویر مصدق سند طلاق و تصویر مصدق شناسنامه، برای ثبت حضانت اختیاری است اما به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

در صورت دراختیار نداشتن مدارک اختیاری می‌توانید به جای آن درخواست استعلام، درخواست جلب نظر کارشناس، تحقیقات محلی، شماره پرونده استنادی، شهادت شهود و مطلعین، استعلام نظر پزشکی قانونی، اتیان سوگند و سایر دلایل و منضمات را به دادگاه ارائه کنید.