سقاقلثش

قانون برای فردی که به مأمور پلیس در حین انجام‌ وظیفه توهین کرده باشد، دو سال حبس و 74 ضربه شلاق مجازات در نظر گرفته است.
 
مجازات اهانت به ماموران انتظامی چیست؟ قانون برای فرد اخلالگری که به مأمور پلیس در حین انجام‌ وظیفه توهین کرده باشد، دو سال حبس و 74 ضربه شلاق حکم در نظر گرفته است.

آن شخصی به ماموری توهین کند به 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا 50 هزار تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

صقلثل

این‌که جرم چگونه و به چه شکل رخ‌داده بسیار مهم است، می‌توانید از مشاوره حقوقی از بابت این موضوع بپرسید تا جرم دقیق آن را به شما بگوید و اما اگر موضوع کیفری توهین، خیلی از مراتب بالایی و جدی‌تری برخوردار است که شک نداشته باشید نیازمند وکیل کیفری خواهید بود.

طبق قانون هرگونه حمله یا مقاومتی در هنگام انجام‌وظیفه مأمور پلیس، تمرد محسوب می‌شود و در این حالت اگر خدای‌ناکرده اسلحه و حتی یک چاقوی کوچولوی دسته سفید نشان دهید، باید بین 6 ماه تا 2 سال پشت میله‌های زندان بمانید.