yrssdy

نصب دوربین مداربسته به صورت کلی نه تنها به وسیله مراجع قانونی تقبیح نخواهد شد بلکه مورد استقبال نیز قرار می‌گیرد.

با توجه به بازدارندگی شدید نصب دوربین مداربسته، تنها در شرایطی خاص، استفاده از این وسیله ممنوع شده است.

 نصب دوربین مداربسته در محیط عمومی

منع قانونی نصب دوربین مداربسته در محیط های عمومی، تنها در صورتی به وجود می‌آید که این محیط در اطراف مکان‌های حساس مانند پادگان‌ها و پایگاه‌های هوایی باشد.

wegeqg

نصب دوربین مداربسته در محیط مشاعات

در رابطه با نصب دوربین مداربسته در محیط مشاعات مانند حیاط ساختمان، پارکینگ، راه پله و غیره باید گفت نیاز به تایید کتبی از اعضای مجمع ساختمان خواهد بود.

در صورت تایید مجمع بر نصب دوربین مداربسته، این نظر بر نظر منفرد ساکنین ارجحیت خواهد داشت.

در صورت وجود مشکل در مسیر دریافت تایید مجمع، اعضای ساختمان می‌توانند از طریق دریافت مجوز کتبی، اقدام به نصب دوربین در محیط های مشاعات کنند.

 نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی

به صورت کلی نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی دارای بیشترین میزان حساسیت است.

محیطهای خصوصی شامل محیط هایی خواهد شد که به حریم شخصی افراد مربوط شود مانند محیط داخلی منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رخت کن و... . نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی تنها با داشتن مجوز رسمی امکانپذیر خواهد بود.

wrtgwrg

نصب دوربین مداربسته مخفی

نصب دوربین مداربسته مخفی به هر نحو (در محیط های مشاع یا خصوصی) نیازمند مجوز است. در صورت شکایت به واسطه نصب دوربین مخفی حتی در منزل خود فرد، این موضوع می‌تواند به پرداخت جریمه سنگین یا تعقیب قضایی منجر شود.

 نحوه اقدام برای دریافت مجوز نصب دوربین مداربسته

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه چگونه می‌توان برای دریافت مجوز نصب دوربین مخفی یا دوربین در محیط های شخصی اقدام کنیم؟

برای دریافت مجوز جهت نصب دوربین مداربسته در محیط های غیرمجاز، لازم است پس از ارایه شکایت به واسطه تخریب، تهدید یا خطرات امنیتی با مطرح کردن ضرورت نصب دوربین مداربسته به نیروی انتظامی یا مراجع قضایی، می‌توان در رابطه با دریافت مجوز نصب دوربین مداربسته در محل اقدام کرد.