gngndg

مطابق با قانون می‌توان از واحد صنفی که برای منازل مسکونی مزاحمت ایجاد می‌کنند شکایت کرد.

 امروز بسیاری از فضا‌های مسکونی در کنار واحد‌های صنفی قرار گرفته‌اند که از این نظر ممکن است برای منازل مسکونی مشکلاتی را به بار بیاورند و این سوال را ایجاد کنند که واحد صنفی تا چه اندازه باید از یک واحد مسکونی فاصله داشته باشد.

مطابق با نظر برخی از حقوقدانان تکالیف قانونی در خصوص برخورد با واحد‌های آلاینده به موجب ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، همچنین به استناد ماده ۱۱ و تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون موصوف، به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است.

evewqvq

بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌هاجلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر می‏شوند، در وظایف شهرداری‌ها گنجانده شده و شهرداری‌ها را مکلف کرده تا از تاسیس کارگاه‌ها، گاراژ‌های عمومی، تعمیرگاه‌ها، مراکز دامداری و به طورکلی تمامی مشاغلی که به نحوی برای ساکنان شهر ایجاد مزاحمت می‌کنند، جلوگیری کند.

اما برای بررسی بهتر موضوع پیشنهاد می‌شود که موضوع را بعنوان مزاحمت و از جنبه کیفری در دادسرای محل وقوع جرم و تحت عنوان رفع مزاحمت از جنبه حقوقی در محاکم حقوقی پیگیری کنند.